Bazując na doświadczeniu organizacji rekolekcji ODDANIE33, przygotowaliśmy gotowe i przystępne materiały duszpasterskie, które mogą posłużyć do przeprowadzenia rekolekcji RODZINA33 w wymiarze diecezjalnym, parafialnym oraz rodzinnym.

Cele rekolekcji RODZINA33:

 • odbudowa i umocnienie więzi małżonków z Panem Bogiem oraz między sobą,
 • przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich,
 • ukazanie parafii jako „drugiej rodziny” oraz formowanie do służby w Kościele,
 • pogłębienie świadomości roli rodziny w kształtowaniu powołań do życia kapłańskiego oraz zakonnego,
 • ożywienie ruchów, wspólnot oraz inicjatyw, których charyzmatem jest troska o małżeństwa i rodziny.

Rekolekcje można odbyć w formie stacjonarnej (indywidualnie lub w parafii) albo w formie internetowej (na stronie www oraz na kanałach YT).

Schemat rekolekcji RODZINA33:

Rekolekcje składają się z czterech bloków tematycznych: 

a) relacja z Bogiem,
b) relacja między małżonkami,
c) relacja z dziećmi,
d) służba i ewangelizacja.

Każdy blok tematyczny, w którym poświęcamy uwagę następującym tematom trwa 7 dni:

 1. Sakrament Chrztu Świętego - miłość Boga Ojca
 2. Sakrament Eucharystii - miłość Pana Jezusa
 3. Sakrament Bierzmowania - miłość Ducha Świętego
 4. Adoracja Najświętszego Sakramentu
 5. Maryja - zachęta do oddania się Matce Bożej
 6. Święty Józef - zachęta do zawierzenia świętemu Józefowi
 7. Święta Rodzina - cierpienia i kryzysy w małżeństwie oraz rodzinie

Po każdym z czterech tygodni następuje dzień podsumowania, który można przeprowadzić w parafii w formie modlitewnego czuwania (dzień 30 - zawiera rozważania, będące podsumowaniem pierwszego tygodnia rekolekcji, dzień 31 - zawiera rozważania będące podsumowaniem drugiego tygodnia rekolekcji, itd.).

Na stronie internetowej: www.rodzina33.pl są również dostępne materiały RODZINA33 DLA DZIECI.

Jak zorganizować w parafii rekolekcje RODZINA33?
Organizacja 33-dniowych rekolekcji dla małżeństw w parafii jest bardzo prosta i składa się z trzech etapów:

1. Zachęcenie małżonków do wzięcia udziału w rekolekcjach - służą temu gotowe materiały:

 1. tekst ogłoszeń parafialnych,
 2. specjalnie przygotowane zaproszenia do rekolekcji, które można wręczyć małżonkom po Mszach Świętych (w formie zaproszeń weselnych, które przesyłamy do parafii włączających się w rekolekcje),
 3. banery oraz plakaty zapraszające na rekolekcje,
 4. zaproszenie w formie video, które można umieścić na stronie www parafii lub na Facebooku.

Warto zachęcić małżeństwa już zaangażowane w parafii do zapraszania do rekolekcji również innych małżeństw.

2.  Poinformowanie małżonków o możliwych formach wzięcia udziału w rekolekcjach
Materiały będą dostępne w formie tekstu elektronicznego oraz w formie video - na stronie: www.rodzina33.pl

Rekolekcje zaczynają się wprowadzeniem - w materiałach pisanych, to Pierwszy dzień. 

Każdy blok rozpoczyna się tego samego dnia tygodnia. A podsumowanie w parafii robimy siódmego dnia danego bloku (materiały to dzień 30 dla pierwszego bloku/tygodnia, dzień 31 dla drugiego bloku/tygodnia itd.

Ogólnopolska Edycja Rekolekcji RODZINA33  - Uroczyste przygotowanie do obchodów zakończenia Roku Rodziny: 18 maja - 19 czerwca 2022 roku. 


Uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – zachęcamy, aby zaprosić małżonków biorących udział w Rekolekcjach RODZINA33 na wspólną Mszę Świętą, na której odnowią oni swoje przyrzeczenia małżeńskie oraz zawierzą swoje rodziny Świętej Rodzinie.

3. Podsumowanie każdego tygodnia w parafii

Siódmego dnia każdego bloku następuje dzień podsumowania. Zachęcamy do tego, aby wszystkie małżeństwa biorące udział w rekolekcjach zaprosić na wieczorne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. 

Podsumowanie będzie przygotowane w formie modlitewnego czuwania i będzie je można pobrać ze strony rekolekcji: www.rodzina33.pl

4. Głoszenie przedstawicieli Fundacji Tota Tua w parafii
Przez najbliższe kilka miesięcy będziemy przygotowywać osoby świeckie oraz małżeństwa, które będą mogły przyjechać do parafii, aby w trakcie niedzielnych Mszy Świętych wygłosić świadectwo i zaprosić małżonków do rekolekcji RODZINA33. 

MATERIAŁY REKOLEKCYJNE SĄ DOSTĘPNE TUTAJ: https://rodzina33.pl/33dni

Zapraszamy do kontaktu!
Fundacja Tota Tua