Bazując na doświadczeniu organizacji rekolekcji ODDANIE33, przygotowaliśmy gotowe i przystępne materiały duszpasterskie, które mogą posłużyć do przeprowadzenia rekolekcji RODZINA33 w wymiarze diecezjalnym, parafialnym oraz rodzinnym.

Cele rekolekcji RODZINA33:

 • odbudowa i umocnienie więzi małżonków z Panem Bogiem oraz między sobą,
 • przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich,
 • ukazanie parafii jako „drugiej rodziny” oraz formowanie do służby w Kościele,
 • pogłębienie świadomości roli rodziny w kształtowaniu powołań do życia kapłańskiego oraz zakonnego,
 • ożywienie ruchów, wspólnot oraz inicjatyw, których charyzmatem jest troska o małżeństwa i rodziny.

Rekolekcje można odbyć w formie stacjonarnej (indywidualnie lub w parafii) albo w formie internetowej (na stronie www oraz na kanałach YT).

Schemat rekolekcji RODZINA33:

Rekolekcje składają się z czterech bloków tematycznych: 

a) relacja z Bogiem,
b) relacja między małżonkami,
c) relacja z dziećmi,
d) służba i ewangelizacja.

Każdy blok tematyczny, w którym poświęcamy uwagę następującym tematom trwa 7 dni:

 1. Sakrament Chrztu Świętego - miłość Boga Ojca
 2. Sakrament Eucharystii - miłość Pana Jezusa
 3. Sakrament Bierzmowania - miłość Ducha Świętego
 4. Adoracja Najświętszego Sakramentu
 5. Maryja - zachęta do oddania się Matce Bożej
 6. Święty Józef - zachęta do zawierzenia świętemu Józefowi
 7. Święta Rodzina - cierpienia i kryzysy w małżeństwie oraz rodzinie

Po każdym z czterech tygodni następuje dzień podsumowania, który można przeprowadzić w parafii w formie modlitewnego czuwania.

Na stronie internetowej: www.rodzina33.pl są również dostępne materiały RODZINA33 DLA DZIECI.

Jak zorganizować w parafii rekolekcje RODZINA33?
Organizacja 33-dniowych rekolekcji dla małżeństw w parafii jest bardzo prosta i składa się z trzech etapów:

1. Zachęcenie małżonków do wzięcia udziału w rekolekcjach - służą temu gotowe materiały:

 1. tekst ogłoszeń parafialnych,
 2. specjalnie przygotowane zaproszenia do rekolekcji, które można wręczyć małżonkom po Mszach Świętych (w formie zaproszeń weselnych, które przesyłamy do parafii włączających się w rekolekcje),
 3. banery oraz plakaty zapraszające na rekolekcje,
 4. zaproszenie w formie video, które można umieścić na stronie www parafii lub na Facebooku.

Warto zachęcić małżeństwa już zaangażowane w parafii do zapraszania do rekolekcji również innych małżeństw.

2.  Poinformowanie małżonków o możliwych formach wzięcia udziału w rekolekcjach
Materiały będą dostępne w formie tekstu elektronicznego oraz w formie video - na stronie: www.rodzina33.pl

Rekolekcje zaczynają się w niedzielę - dniem wprowadzającym. Pierwszy dzień każdego bloku wypada zawsze w poniedziałek. 

I Ogólnopolska Edycja Rekolekcji RODZINA33 startuje 21 listopada 2021 roku i potrwa do 23 grudnia. 

Uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich będzie mieć miejsce 26 grudnia - w Święto Świętej Rodziny. Zachęcamy, aby tego dnia zaprosić małżonków na wspólną Mszę Świętą, na której odnowią oni swoje przyrzeczenia małżeńskie.

3. Podsumowanie każdego tygodnia w parafii
Po siedmiu dniach każdego bloku następuje dzień podsumowania. Zachęcamy do tego, aby wszystkie małżeństwa biorące udział w rekolekcjach zaprosić na wieczorne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. 

Ponieważ siódmy dzień każdego bloku wypada zawsze w niedzielę - podsumowanie najlepiej przeprowadzić tego samego dnia wieczorem. To nada rekolekcjom wspólnototwórczy charakter oraz podkreśli wartość świętowania Dnia Pańskiego.

Podsumowanie będzie przygotowane w formie modlitewnego czuwania i będzie je można pobrać ze strony rekolekcji: www.rodzina33.pl

4. Głoszenie przedstawicieli Fundacji Tota Tua w parafii
Przez najbliższe kilka miesięcy będziemy przygotowywać osoby świeckie oraz małżeństwa, które będą mogły przyjechać do parafii, aby w trakcie niedzielnych Mszy Świętych wygłosić świadectwo i zaprosić małżonków do rekolekcji RODZINA33. Chcemy być gotowi, aby przed II Edycją Rekolekcji (planowaną na Wielki Post 2022 roku), móc wysyłać do parafii apostołów tych rekolekcji.

MATERIAŁY REKOLEKCYJNE SĄ DOSTĘPNE TUTAJ: https://rodzina33.pl/33dni

Zapraszamy do kontaktu!
Fundacja Tota Tua