Dla dzieci -Dzień 28

28.     Przymierze Boga z Noem
 
Fragment z Biblii: Rdz 9, 8-11
 
Dziennik pokładowy:
Bóg zawiera przymierze z Noem i jego synami. Zawiera je tym samym i z Tobą. Bóg zawsze jest wierny swojej obietnicy – to my łamiemy to przymierze, kiedy wybieramy grzech. Jednak nasz Pan, w swej miłości, daje nam sakrament pokuty. Za grzechy odpuszczone musimy zadośćuczynić i odpokutować. Jest na to czas w czyśćcu, ale też nasze życie może i powinno być czasem naprawy! Czyściec to nie jest przyjemne miejsce… Wiemy jednak, że znajduje się w nim wiele dusz ludzkich, może też nam bliskich. Zapisz w dzienniku pokładowym pomysły co mógłbyś dziś ofiarować za zmarłych. Modlitwę, Komunię Świętą, a może jakieś wyrzeczenie?
 
Wieczernik modlitwy:
Zaplanuj czas na modlitwę. Albo indywidualną w swoim pokoju, albo wraz z rodzicami, gdy i oni będą spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Przygotuj miejsce 
na modlitwę, tak by nic cię nie rozpraszało. Włącz elektryczną świeczkę lub małą, nocną lampkę. Ustaw pośrodku Krzyż, może też jakiś ulubiony obrazek czy figurkę. Uklęknij. Posłuchaj ciszy – to w niej najłatwiej Go spotkasz.
 
Wspomnij dziś Twoich bliskich zmarłych. Na pewno Twoja pamięć i modlitwa będzie im miła.
 
Odmów 10-tkę różańca. 5 tajemnica bolesna: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu – na Golgocie dopełniło się przymierze zawarte z Noem – przymierze, które jest większe od śmierci, którego nic nie zatopi i nic nie ugasi.